ZÉLL-V细胞疗法是一系列高科技、以细胞为基的产品,通过使用最先进的瑞士和德国生物技术特别配制,以实践人们对延缓老化,青春永驻的追求。

如今,ZÉLL-V已成为一个国际品牌,在全球多个国家均有处售,包括美国、欧洲、纽西兰、瑞士、德国、新加坡、马来西亚、文莱、越南、印尼、黎巴嫩和中港台等。

ZÉLL-V Platinum 羊胎盘素

- 查看详情 -

ZÉLL-V 肌肤疗法

- 查看详情 -

ZÉLL-V PHYTOGREEN

- 查看详情 -

ZÉLL-V ROSEMATO

- 查看详情 -

ZÉLL-V PHYTOCELL SERUM & ZÉLL-V WONDER CREAM

- 查看详情 -

Top